Handleiding Nemef ENTR App

Gebruikers/smartphone toevoegen

Op elke Nemef ENTR cilinder bevind zich een unieke QR code en een IFEU nummer (10 cijferige code). Deze QR-code of het 10 cijferige IFEU nummer heeft u nodig om de 1ste  smartphone te koppelen met  uw ENTR cilinder. Deze gegevens bevinden zich op de verpakking van de ENTR, op de achterzijde van de ENTR en wordt meegeleverd als losse sticker. Houdt deze code bij de hand als u de smartphone wil koppelen. Bewaar deze code bijvoorbeeld bij uw handleiding.

Voorbeeld:

qr-code-entr

Koppelen met een smartphone of tablet  is alleen mogelijk als de ENTR geconfigureerd is op de deur, zie hiervoor de algemene handleiding van de Nemef ENTR.

Via deze procedure is het mogelijk om de 1ste smartphone te koppelen met de ENTR,  dit is dan automatisch de beheerder van de ENTR cilinder. Met deze (beheerders) smartphone bent u in staat elektronische sleutels uit te geven om andere smartphones/personen toegang te verlenen tot uw Nemef ENTR cilinder.

De ENTR cilinder is compatible met smartphones/tablets welke voldoen aan de volgende eisen:

  • Android toestellen welke voorzien zijn van Android 4.4. of hoger en voorzien zijn voor bluetooth laag energie verbruik (BLE – bluetooth smart ready)
  • Apple iPhone/iPad voorzien van iOS 7.0 en hoger en voorzien zijn voor bluetooth laag energie verbruik (BLE – bluetooth smart ready)

1. Een smartphone koppelen.

  • Voer eerst onderstaande procedure uit op de Nemef ENTR cilinder
  • De Nemef ENTR is geconfigureerd met een eerder eigen ingegeven pincode, deze code heeft u nodig om een smartphone toe te voegen

smartphone-koppelen

2. Smartphone koppelen (beheerders telefoon)

  • Het aanmelden van de beheerders smartphone dient binnen 5 minuten voltooid te zijn

smartphone-koppelen-2

3. Een gebruiker/smartphone toevoegen

  • Voor het toevoegen van meerdere gebruikers/smartphones herhaal onderstaande procedure

smartphone-koppelen-4

smartphone-koppelen-5

4. Het toevoegen van een tweede smartphone

  • Dit is alleen mogelijk als de beheerder een elektronische sleutel heeft klaargezet via bovenstaande procedure

smartphone-koppelen-6